۲۶ دی ۱۳۹۶

کتاب آموزش متره برآورد و آنالیز بهاء PDF

دانلود رایگان کتاب آموزش متره برآورد و آنالیز بهاء PDF – علیرضا سعادتمند کتاب آموزش متره برآورد و آنالیز بهاء PDF – علیرضا سعادتمند در فاکدا […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

کتاب رنگ

از آنجایی که مبحث رنگ، یکی از چیزهایی است که معماران و طراحان نیاز مبرم به آشنایی با آن دارند، در این بخش بر آن شدیم […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

کتاب گرافیک معماری

کتاب گرافیک معماری، نوشته ی فرانسیس د ک چینگ را آماده نموده ایم. ترجمه ی این کتاب توسط محمد احمدی نژاد صورت گرفته است و یکی […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

کتاب مبانی نظری معماری

در این بخش برای دانشجویان عزیز همراه خط معمار، یکی از کتاب های رشته معماری را آماده نموده ایم. کتاب مبانی نظری معماری نوشته شده توسط […]
۲۵ دی ۱۳۹۶

پایانامه معماری موزه مردم شناسی

در این بخش قصد داریم یک پایان نامه در رابطه با موزه مردم شناسی ارائه نماییم. در این پایان نامه تمام مطالعات معماری مربوط به یک […]