کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک

معرفی کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک
ترجمه: احسان کوثری نیا
کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک اثر کارل تی. هراکویچ، مروری کلی بر تعاریف کمیت‌های بنیادین و روش‌های تحلیل به کار رفته در بررسی رفتار الاستیک مواد جامد استفاده شده در اجزای سازه‌ها انجام داده است.
کتاب درآمدی بر جامدات الاستیک می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای متخصصین در زمینه‌های مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی عمران محسوب شود. همچنین می‌تواند به عنوان مروری بر این موضوع برای متخصصین سایر زمینه‌های مهندسی و علوم به شمار رود.
مطالب ارائه شده به محدوده الاستیک خطی رفتار مواد، جایی که رابطه یک‌به‌یک میان بار و جابجایی برقرار است. روش‌های بنیادین تحلیل و نتایج نمونه برای سازه‌های ساخته شده از مواد جامد الاستیک که در معرض بارگذاری محوری، خمشی، پیچشی، حرارتی، و فشار درونی قرار گرفته‌اند، ارائه شده است.
پایداری میله‌ها، تحلیل ورق‌ها، مفاهیم روش المان محدود، و مکانیک مواد کامپوزیت الیاف‌دار نیز مرور شده است. موضوعات مطرح شده در سطح مقدماتی است و برای دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم پایه مناسب است.
فهرست مطالب
مکانیک جامدات
تنش
کرنش
معادلات مشخصه
تعادل
بارگذاری محوری
پیچش میله‌های استوانه‌ای
خمش تیر
تیر در معرض بارهای عرضی
خیز تیر
اثرات حرارتی
پایداری
مخازن تحت فشار جدار نازک
ورق‌ها و پوسته‌ها
مکانیک محاسباتی
مواد کامپوزیت‌های الیاف‌دار

رایگان – خرید