کتاب بررسی تخصصی مدارات سافت استارتر ATS48

نویسنده: سعید تجلایی
معرفی کتاب بررسی تخصصی مدارات سافت استارتر ATS48
کتاب بررسی تخصصی مدارات سافت استارتر ATS48 نوشته سعید تجلایی شامل سرفصل‌های زیر می‌باشد.
– بررسی نحوه عملکرد سافت استارترها
– تفاوت نحوه عملکرد سافت استارتر و درایو
– بررسی تخصصی انواع روش‌های SOFT START توسط راه اندازهای نرم
– بررسی تخصصی انواع روش‌های SOFT STOP توسط راه اندازهای نرم
– بررسی نحوه عملکرد سافت استارتر ATS48
– بیان مدار فرمان راه اندازی یک موتور توسط سافت استارتر
– بیان مدار فرمان راه اندازی n موتور توسط سافت استارتر
– بررسی مدار فرمان راه اندازی آبشاری توسط راه انداز نرم

کلمات کلیدی: مدار الکتریکی، جریان راه اندازی در سافت استارترها، عملکرد سافت استارتر ATS48، عملکرد سافت استارترها، برد کنترلی سافت استارتر

رایگان – خرید