کتاب مسایل هندسه در المپیاد ریاضی ایران و جهان

مسایل هندسه در المپیاد ریاضی ایران و جهان
نویسنده: بهزاد مهرانفر
توضیحاتی درباره کتاب :
کتاب حاضر با همکاری انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) و موسسه نخبگان دانش و اندیشه ی ایرانیان در راستای ایجاد فرصت های برابر و گسترش عدالت آموزشی در عرصه المپیاد و ارتقای کیفی سطح علمی و آموزشی دانش آموزان کشور تهیه گردیده است.
این کتاب شامل سوالات هندسه المپیادهای مقدماتی و مرحله اول ریاضی ایران و جهان به همراه پرسش های تالیفی است. از ویژگیهای این کتاب میتوان به طبقه بندی موضوعی سوالات و ترتیب قرارگیری سوالات براساس ساده به دشوار اشاره کرد.
فهرست کتاب :
فصل اول : مسائل
بخش ۱ : چند ضلعی ها
بخش ۲ : تالس و تشابه
بخش ۳ : دایره
بخش ۴ : مکان هندسی

فصل دوم : پاسخ مسائل
بخش ۱ : چند ضلعی ها
بخش ۲ : تالس و تشابه
بخش ۳ : دایره
بخش ۴ : مکان هندسی

رایگان – خرید