تهيه طرح های توجيهی سرمايه گذاری (آموزش گام‌به‌گام با نرم‌افزار کامفار)

سودآوری پروژه، موضوعی است که همواره موردتوجه صاحبان سرمايه می‌باشد. باآنکه روابط و محاسبات مربوط در منابعی که با عنوان ارزيابی مالی تهیه‌شده‌اند به‌طور گسترده در اختيار علاقه‌مندان قرارگرفته، بااین‌وجود به‌منظور استانداردسازی تحلیل‌ها و افزايش سرعت محاسبات، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[۱] (UNIDO) در سال ۱۹۸۳ اقدام به ارائه نسخه اوليه نرم‌افزار کامفار[۲] (COMFAR) نمود. اين نرم‌افزار به زبان‌های مختلف ازجمله فارسی تهیه‌شده و برای استفاده از آن بهتر است ويندوز XP و ۳۲ بايتی به‌عنوان سیستم‌عامل انتخاب شود.

کامفار، کاربردی فراتر از ارزيابی مالی[۳] داشته و مواردی چون ارزيابی اقتصادی[۴]، تحليل­های سبز[۵] و مطالعات امکان‌سنجی[۶] را شامل می‌شود ولی ازآنجاکه در حال حاضر به مباحث مالی بيشتر توجه می‌شود، لذا مطالب کتاب نيز بر پايه همين تقاضا تدوین‌شده است.

کتاب شامل پنج فصل و يک پيوست می­باشد. در فصل نخست به مجموعه داده‌هایی که در ارزيابی مالی يک پروژه موردنیاز است اشاره‌ و در فصل دوم نحوه نصب نرم‌افزار توضيح داده می‌شود. در فصل سوم نحوه وارد نمودن داده‌ها آموزش داده‌شده و چگونگی ايجاد تغيير در چارچوب پیش‌فرض نرم‌افزار توضيح داده می­شود. فصل چهارم به چگونگی گزارش‌گیری و تحليل نتايج پرداخته و در فصل پنجم تعدادی از روابط رياضی مورداستفاده توضيح داده می‌شوند. در پيوست کتاب نيز برگه‌های جمع­آوری اطلاعات ارائه‌شده است.

[۱] United Nation Industrial Development Organization

[۲] Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting

[۳] Financial Analysis

[۴] Economic Analysis

[۵] Clean Development

[۶] Feasibility Study

رایگان – خرید