کتاب ترکیب بدن و کنترل وزن

کتاب ترکیب بدن و کنترل وزن بر طبق سرفصل این درس در دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی تالیف شده است.

نویسنده: جناب اقای دکتر عباس معمارباشی

شابک: ۳-۰۵-۸۵۶۹-۶۰۰-۹۷۸

خرید کتاب ترکیب بدن و کنترل وزن

کتاب ترکیب بدن و کنترل وزن دکتر عباس معمار باشی به فکدا پیوست.

۱۰,۰۰۰ ریال – خرید