۲۸ بهمن ۱۳۹۷

کتاب انسان توسعه یافته به فکدا پیوست

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

کتاب علم ثروتمند شدن به فکدا پیوست

۴ بهمن ۱۳۹۶

پایانامه برتر کشوری برنده جایزه ابوریحان به فکدا پیوست

۱۶ دی ۱۳۹۶

معرفی کتاب آن بیست و سه نفر

در اولین ساعات صبح روز جمعه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱، رزمندگان ایرانی پس از دو سه عملیات پیروزمندانه و غرورآفرین، عملیات دیگری را با نام «بیت‌المقدس» […]
۱۶ دی ۱۳۹۶

شمارش معکوس آغاز شد

شمارش معکوس شیوه‌ای از شمارش است که در آن اعداد از آخر به اول شمرده می‌شوند. البته در این روش باید یک عدد را به عنوان […]